Nejste přihlášen
Přihlášení Registrace

Nejčastější poruchy elektrických úhlových brusek

Úhlové brusky patří mezi nejvíce namáhané nářadí, a proto je u nich větší pravděpodobnost poruchy.

Obvyklé jednoduché poruchy úhlových brusek lze snadno opravit a není obtížné je odstranit.

Poškození přívodního kabelu

Porucha přívodního kabelu se nejčastěji projevuje v místě vstupu do úhlové brusky, v místě křížení kabelu nebo v blízkosti vidlice. Jakékoli poškození kabelu způsobuje, že je používání úhlové brusky nebezpečné, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem.

K odstranění závady je třeba vyměnit přívodní kabel. Tuto opravu by měla provést kvalifikovaná osoba (s odpovídajícím elektrotechnickým vzděláním a zkušenostmi), ale v ideálním případě by měl být nástroj odeslán do autorizovaného servisu. Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, dbejte na to, abyste kabel neohýbali do ostrých úhlů, příliš jej neomotávali kolem brusky a při práci jej nenatahovali. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tlačení nebo vytahování nářadí ze sítě. Chraňte kabel před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.

Zlomený kabel na vidlici

Obr. 1. Zlomený kabel na vidlici

Zlomený kabel na vstupu do brusky

Obr. 2. Zlomený kabel na vstupu do brusky

 

Opotřebení uhlíků (uhlíkových kartáčů)

Uhlíky jsou důležitou součástí elektrického nářadí a při práci s nimi se opotřebovávají. Jejich včasná výměna zabrání poškození rotoru, jehož oprava je nákladnější.

V elektrickém nářadí se používají dva typy uhlíků, z nichž jeden se označuje jako vypínací uhlík a jeho úkolem je chránit rotor před poškozením.

K odstranění závady je třeba vyměnit uhlíkové kartáčky, s čímž vám rádi pomůžeme v našem servisním oddělení.

Nové (1) a opotřebované (2) uhlíkové kartáče pro úhlovou brusku Herman WX 12501

Obr. 3. Nové (1) a opotřebované (2) uhlíkové kartáče pro úhlovou brusku Herman WX 12501

 

Poškození spínače

Nový spínač (1) a poškozený spínač (2)

Obr. 4. Nový spínač (1) a poškozený spínač (2)

Spínač je mechanická, mechanicko-elektrická nebo elektronická součástka. Jeho poškození je nejčastěji způsobeno ucpáním kontaktů při broušení nebo řezání materiálu. V nejhorším případě může dojít k přepálení spínače.

Výměna spínače není složitá, ale měla by ji provádět osoba znalá, nejlépe v servisním středisku. Chcete-li snížit riziko poruchy spínače, udržujte nástroj a spínač v čistotě a skladujte je v suchém prostředí.

 

Poruchy způsobené přetížením úhlové brusky

Složitější poruchy úhlových brusek jsou způsobeny dlouhodobým přetěžováním nástroje, kdy může dojít k vážnějšímu poškození nástroje, dokonce i ke zničení elektromotoru, převodů a ložisek. Toto poškození se projeví změnou rychlosti a zvuku nástroje.

 

Poškození rotoru - rotující části elektromotoru.

K poruše rotoru dochází v důsledku častého přehřívání nebo vnikání částic obrobeného materiálu mezi lamely kolektoru. Porucha se projevuje jiskřením na lamelách kolektoru.

Pokud se přístroj i přes závadu dále používá, dojde ke zničení rotoru, vytržení lamel kolektoru nebo k přepálení vinutí. Taková porucha se týká i dalších částí přístroje, proto se obraťte na servis. Chraňte rotor před poškozením včasnou výměnou uhlíků a nepřetěžujte brusku.

Nový rotor (1) a rotor s poškozenými lamelami (2)

Obr. 5. Nový rotor (1) a rotor s poškozenými lamelami (2)

 

Poškození statoru - statické části elektromotoru

Poškozený (spálený) stator (1) a nový stator (2)

Obr. 6. Poškozený (spálený) stator (1) a nový stator (2)

Poškození statoru je obvykle způsobeno přehřátím rotoru, které vede k poškození statorového vinutí.

Stejně jako v případě výměny rotoru doporučujeme využít služeb servisního střediska, protože tato závada je obvykle doprovázena dalšími závadami. Chraňte stator před poškozením tím, že nebudete brusku přetěžovat.

 

Poškození ozubených převodů

Průvodním znakem poškození převodů úhlové brusky je změna zvuku nástroje a zvětšení vůle osy.

Další používání takto poškozeného nářadí může způsobit vytržení zubů kol nebo zaseknutí převodů.

Abychom zabránili poškození převodů, používáme pouze nástroje vhodné pro daný typ brusky.

Nová ozubená kola (1) a poškozená ozubená kola (2)

Obr. 7. Nová ozubená kola (1) a poškozená ozubená kola (2)

 

Poškození zámku disku

Poškození zámku kotouče: poškození zasunutí zámkového čepu (1) poškozený zámkový čep (2) nový zámkový čep (3)

Obr. 8. Poškození zámku kotouče: poškození zasunutí zámkového čepu (1) poškozený zámkový čep (2) nový zámkový čep (3)

Častou závadou úhlových brusek je také poškození zámku kotouče. Účelem aretace je zablokovat kolo při jeho uvolnění nebo utažení. Častou příčinou jeho poškození je přebrzdění kola, které v lepším případě způsobí obroušení hrany svodiče, v horším případě vytrhne svodič z jeho uložení v převodovce a v nejhorším případě zlomí část uložení.

K odstranění této závady je nutné lisování a stlačování ozubených převodů. K tomuto úkonu je zapotřebí speciální nářadí, takže je nevyhnutelné kontaktovat servis. Aby nedošlo k poškození aretace kotouče, nikdy ji nepoužívejte k dokončení broušení brusky.


Recenze článku Přidat recenzi

    Článek zatím nikdo nehodnotil.

Další články

Zvolte si Vaši zemi
Zvolte zemi, kam chcete doručit Vaši objednávku.