Nejste přihlášen
Přihlášení Registrace

GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Herman Slovakia Production s.r.o. IČ: 44986823 , se sídlem Němcové 30, 042 18 Košice , Slovensko s provozem: Herman Slovakia Production s.r.o . Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca , Slovensko (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou:

Herman Slovakia Production s.r.o.
Němcové 30, 042 18 Košice, Slovenská republika

44986823

DIČ 2022896975

Provoz:

Herman Slovakia Production sro.
Mokrá Lúka 226, 050 01 Revúca , Slovenská republika

Osobními údaji jsou všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo pomocí jednoho nebo více specifických faktorů, fyziologických, genetických, mentálních, ekonomických, kulturních nebo společenských .

Odpovědná osoba u provozovatele od 25.05.2018:

Ing. Josef Nosál

Kontakt: +421 904 044 360

Email: ncrcra@gmail.com

Korespondenční adresa: totožná s adresou společnosti

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem dle čl. 6 odst . 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) dle čl. 6 odst . 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) dle čl. 6 odst . 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst . . 2 zákona č . č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících se smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt) Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit ze strany správce.

- Ze strany správce nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy

- zajišťující služby provozování e- shopu a další služby v souvislosti s provozováním e- shopu

- zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

- právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle článku. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo podat námitku proti zpracovávání podle čl. 21 GDPR a

- právo na přenesitelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v článku. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal všechna technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v písemné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jim pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu akceptujete.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2021.

 

Pravidla pro použití souborů cookies

Cílem společnosti Herman Slovakia Production s.r.o , provozovatel internetového obchodu www.hermantools.cz je, aby uživatelská zkušenost a interakce s internetovým obchodem byla co nejvíce informativní, relevantní a nápomocná. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používat tzv. cookies nebo podobné nástroje. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete najít zde (odkaz např. https://cz.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Níže si můžete přečíst více o cookies používaných pro a prostřednictvím internetového obchodu www.herman.cz a o účelech, pro které se využívají. Jedná se o prohlášení o ochraně osobních údajů a námi používaných cookies , nikoli o smlouvu nebo dohodu.

 

I. Využijte souborů cookies

Soubory cookies využíváme například. na:-

- správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušeji dokončili svoji objednávku

- zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

- co nejlepší přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích

- zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „ cookie třetích stran“). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

 

II. Rozdělení souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzn. „ sessioncookie “, jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzn. „ persistent cookie “, zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

- analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

- konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

- trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

- remarketingové , které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení

- esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

 

III. Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho internetového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích ao způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete najít na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Firefox https://support.mozilla.org/cz/kb/povolení-zakazování-cookies

Internet Explorer https://support.microsoft.com/cs-cs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Android https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Máte možnost dle Vašeho přání cookies kontrolovat a/nebo vymazat – více informací naleznete na aboutcookies.org. Máte možnost vymazat všechny cookies , které se již nacházejí ve Vašem počítači a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby je neukládaly. Ale v takovém případě, budete pravděpodobně muset při každé návštěvě stránky manuálně nastavovat některá uživatelská nastavení, a některé služby a funkcionality nemusí být funkční.

IV. Změny pravidel

Společnosti Herman Slovakia Production s.r.o . provozovatel internetového obchodu www.herman.cz si vyhrazuje právo měnit Pravidla používání souborů cookies dle potřeby. Z tohoto důvodu doporučujeme tato pravidla pravidelně sledovat.

V. Kontaktuje nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí, co se týče těchto pravidel pro použití souborů cookies , nás neváhejte kontaktovat na adrese:

Herman Slovakia Production s.r.o.

Němcové 30

042 18 Košice, Slovenská Republika

Telefon: + 421 58/44 222 48 nebo e mail: herman@herman.sk.

Zvolte si Vaši zemi
Zvolte zemi, kam chcete doručit Vaši objednávku.