HERMAN - Slovenská značka světové kvality

Historie společnosti Herman Slovakia Production s.r.o. se začala psát před 30 lety. Její zaměření však bylo úplně jiné, než jej známe dnes. V roce 1992 ve skromných prostorách zahájila firma prodej elektrotechnických součástek, kterých byl v té době na trhu nedostatek. Ale poměrně rychle, už další rok se začala zabývat dodávkami technologií a materiálů pro stavební a strojírenské firmy a rozšířila své portfolio o upevňovací, spojovací a kotvící techniku, příslušenství pro montážní práce, diamantové řezné a vrtací soupravy. Později přibyla stavební chemie a abrazivní nástroje pro řezání a broušení především kovových materiálů. Elektrické ruční nářadí přibylo do produktového programu firmy v roce 1994 a o dva roky později se v portfoliu poprvé objevily i dva modely akumulátorového nářadí. Elektrické a akumulátorové nářadí je dodnes jedním z pilířů společnosti.

Cílem společnosti od samého počátku byla a stále je profesionální kvalita zboží a služeb a maximální péče o zákazníka. V letech 1996 a 1999 získala firma cenu ministerstva hospodářství za kvalitu a v roce 1996 firma získala certifikát kvality dle mezinárodní normy ISO 9001 udělený Švýcarským sdružením pro certifikaci systémů řízení SQS a Slovenským sdružením pro certifikaci systémů řízení SKQS. Až do současnosti každoročně probíhá audit všech vnitrofiremních procesů podle příslušné normy.

V začátcích firma působila jen na slovenském trhu, kde získala poměrně rychle dobré jméno a nezanedbatelný tržní podíl. Následně expandovala na český, ruský, běloruský a ukrajinský trh. V současnosti otevírá trhy i v Německu a Rakousku. Během celého období se jen na slovenském trhu prodaly desítky tisíc nářadí.

Současná nabídka nářadí a nástrojů je sice užší oproti konkurenci, na druhé straně mnohem přehlednější, pokrývá téměř veškerý rozsah prací ve stavebním a strojírenském sektoru, přičemž k technickým a designovým změnám jednotlivých modelů dochází jen velmi sporadicky. Důraz je kladen na spolehlivost: není třeba měnit, co je dobré.

Nové modely nářadí jsou zařazovány do dodacího programu po důkladném posouzení jejich vlastností a technických parametrů, a následném dlouhodobém testování v extrémních podmínkách.

V současnosti firma Herman dodává následující typy nářadí:

Elektrické nářadí:

  • úhlové brusky pro všechny běžně používané průměry nástrojů
  • elektropneumatická kladiva různého výkonu, s uchycením nástroje SDS-plus, SDS-max až po vysokovýkonná bourací kladiva s uchycením nástroje 30mm šestihran
  • ostatní elektrické nářadí, jako tradiční elektrická vrtačka s příklepem a elektrické míchadlo

Akumulátorové nářadí:

  • šroubováky v různých výkonových pásmech
  • rázové utahovače
  • úhlové brusky, okružní, ocasní a přímočaré pily, elektropneumatické kladiva, dmychadla a jiné

Akumulátorový program, i když už existuje na trhu několik desetiletí, se až v posledních letech výrazně dere do popředí. Souvisí to se stále lepšími vlastnostmi a kapacitou akumulátorů, která v současnosti umožňuje používat akumulátorové nářadí i v profesionální sféře, s veškerým komfortem, který akumulátorové nářadí nabízí.

Kromě toho kompatibilita akumulátorů mezi jednotlivými typy nářadí umožňuje zákazníkovi zakoupit si nářadí ve verzi 'holostroj', tedy samotné nářadí bez příslušenství, a ušetřit tak značnou finanční částku.

Prodejem nářadí však služba zákazníkům teprve začíná

Ruční nářadí, zvláště nářadí určené pro profesionály, je často používáno v náročných podmínkách a přirozeně dochází k opotřebení jednotlivých částí nářadí a následně k poruchám a potřebě servisního zásahu.

Servis ručního nářadí je jednou z nejsilnějších stránek společnosti a nemalou měrou se zasloužil o úspěch firmy mezi konkurencí, která je v tomto tržním segmentu mimořádně silná a agresivní.

Na českém trhu není konkurenta, který nabízí v případě potřeby servisního zásahu zákazníkovi komfort srovnatelný s tím, co mu poskytuje firma Herman.

Po nahlášení potřeby servisního zásahu, ať už prostřednictvím elektronického formuláře nebo telefonicky, firma Herman zařídí na vlastní náklady vyzvednutí pokaženého nářadí kurýrem a jeho transport do vlastního servisního střediska.

V případě záručního servisu platí zásada, že nářadí, které je doručeno do servisního oddělení, musí být opraveno a odesláno zákazníkovi na náklady firmy Herman již následující pracovní den.

V případě pozáručního servisu situaci komplikuje jediná záležitost: po identifikování závady a vyčíslení ceny opravy je třeba se zákazníkem konzultovat, zda s opravou nářadí za daných podmínek souhlasí či nikoli. Pokud ano, tak podobně jako u záručního servisu se mu následující pracovní den odesílá opravené nářadí. Pokud zákazník vyhodnotí opravu nářadí jako nerentabilní, dostává automaticky možnost zakoupit si jako náhradu libovolné nářadí z dodacího programu s výraznou slevou. I tuto možnost zákazníci rádi a často využívají.

Při jakékoli záruční nebo pozáruční opravě nebo preventivní prohlídce je provedena bezplatná revize dle normy EN (STN) 331600 a je vystavena revizní zpráva.

Servisní oddělení má neustále k dispozici na skladě více než 5000 různých typů náhradních dílů pro všechny modely prodávaných nářadí a také nářadí, jejichž prodej byl ukončen před méně než deseti lety.

Všechny servisní zásahy se evidují a podrobně statisticky vyhodnocují. Tyto údaje jsou mimo jiné velmi důležitým podkladem pro vývojové a konstrukční oddělení a také na jejich základě se po důkladném zvážení přistupuje ke změnám v konstrukci nářadí, které vedou k vylepšení problematických částí. Tato zpětná vazba a úzká spolupráce s vývojovým oddělením je obzvláště důležitá při odhalování problematických míst hlavně u nových modelů nářadí.

Kromě toho statistiky servisu poskytují i cenné informace pro samotné servisní oddělení, pomáhají lépe řídit logistiku náhradních dílů a prognózovat budoucí servisní zásahy.

Servisní oddělení podle charakteru závady (zvláště u závady, která je opakovaná) umí například upozornit zákazníka na to, že nářadí používá v rozporu s doporučenými zásadami. Typicky v mnoha případech jde o přetěžování nářadí, v jehož důsledku dochází k poruchám na vinutí motorů, které jsou hlavně u pozáručních servisů finančně náročné. Pokud zákazník dodrží doporučené pracovní postupy, mnohdy se těmto nákladným opravám vyhne a nářadí mu slouží k plné spokojenosti dlouhou dobu.

Až dojímavé jsou případy, kdy přijde do servisu nářadí prodané před 15 lety, na které se nynější servisní technici už ani nepamatují a zákazník v průvodním dopise píše, že mu je líto, že nářadí, které jej doprovázelo a pomáhalo mu velkou část života a doslova mu „přirostlo k srdci“ dosloužilo a že by byl velmi rád, kdyby ho bylo možné opravit, aby s ním mohl pracovat dál. Samozřejmě, i v těchto případech, pokud je to jen trochu možné, vychází servisní oddělení zákazníkovi maximálně vstříc. Takto vznikají „přátelství“ na celý život...

Servisní intervaly se u jednotlivých skupin nářadí poměrně výrazně liší. Mnohem častěji dochází k poruchám u úhlových brusek, které jsou vystaveny extrémnímu namáhání, v porovnání například s elektrickými míchadly, se kterými se servisní technici téměř nikdy nesetkají.

Ze servisních statistik vyplývá, že do 12 měsíců ode dne prodeje přichází poprvé do servisu průměrně jen 6 ze 100 prodaných nářadí, což je jistě vynikající výsledek svědčící o profesionální kvalitě nářadí značky Herman. Bylo by zajímavé vědět, jak je na tom s tímto ukazatelem naše přímá konkurence. Přestože konkurenční produkty průběžně testujeme, přesná čísla se zřejmě nikdy nedozvíme.

U levných hobby nářadí je tento ukazatel násobně horší. Samozřejmě, hobby segment je něco zcela jiného – je velký rozdíl v požadavcích na výkon a spolehlivost nářadí u domácího kutila, který potřebuje úhlovou brusku jednou měsíčně na 20 minut a u strojíře, který ji intenzivně používá 5 hodin denně.

Jedinečná evidence nářadí

Další výjimečnou službou, kterou firma Herman nabízí zákazníkovi a je na trhu ojedinělá je to, že jej kompletně odbřemení od povinnosti evidovat doklady o koupi nářadí a od „dokazování“, že nářadí je ještě v záruce.

Při koupi nářadí přímo z centrály (HERMAN e-shop, HERMAN obchodní zástupce) se od zákazníka nevyžaduje v případě opravy povinnost prokazovat záruční listy, bločky ani faktury a firma Herman bezplatně přebírá na sebe management evidence každého nářadí.

Tuto službu oceňují zejména zákazníci, kteří mají ekonomickou agendu v centrále své společnosti, ale nářadí se porouchá na stavbě, která může být stovky kilometrů daleko a dodání potřebných dokladů by bylo časově náročné. Nemluvě o tom, že mnoho lidí doklady o nákupu jednoduše zahodí nebo ztratí…

Kromě nářadí dnes firma Herman nabízí široký sortiment nástrojů: řezné a brusné kotouče (abrazivní i diamantové), pilové listy, vrtáky, sekáče a šroubovací nástroje. U většiny těchto nástrojů se používá forma značení buď unikátním výrobním číslem nebo unikátní výrobní sérií pro zpětnou identifikaci výrobku v případě reklamací.


Recenze článku Přidat recenzi

    Článek zatím nikdo nehodnotil.

Další články

Jaký druh příklepu potřebujete?

Hlavním úkolem vrtačky je vrtání. Asi si dokážete představit, jak to funguje. Vrták upnutý v upínaní se otáčí, odebírá materiál a vyvrtává otvor o průměru vrtáku. Takto se postupuje při vrtání do měkkých materiálů. Pokud však potřebujeme vyvrtat otvor do stavebního materiálu, jako je cihla, beton nebo kámen, potřebujeme příklepovou vrtačku. Je to proto, že tvrdé materiály je třeba nejprve rozbít a poté vrtat.

Zvolte si Vaši zemi
Zvolte zemi, kam chcete doručit Vaši objednávku.