Nejste přihlášen
Přihlášení Registrace

Uhlíkové kartáče V. – Časté stopy na kontaktní ploše

V době mého dětství jsem při čtení „mayovek“ u Indiánů nejvíce obdivoval dvě věci: když něco slíbili, vždy to dodrželi (nepotřebovali smlouvy ani právníky) a uměli číst stopy. Indián (obr. 1) seskočil z koně, klekl si a přečetl z nich například: dva muži, pravděpodobně běloši, prošli tudy asi před pěti hodinami, velmi spěchali a jeden z nich trochu kulhal na pravou nohu.

Nikdy jsem se nenaučil číst z lidských stop, nepotřeboval jsem to. Spolu se však podívejme na ty, ze kterých se vyplatí umět číst každému, pro koho je práce s elektrickým ručním nářadím součástí „každodenního chleba“.

Stopy na uhlíkovém kartáči zanechávají důležité vzkazy a vysílají signály o tom, zda je či není v motoru všechno, jak má být.

Často si náš předpoklad můžeme ověřit také stopami na povrchu komutátoru. Jak už víme, spolu tvoří kluzný kontakt a mezi oběma komponenty je jen několik mikrometrů tenká vrstva zvaná film nebo patina.

Umět číst tyto stopy je polovina úspěchu – tou druhou je udělat, co je třeba.

Obr. 1. Indián čte ze stop

Obr. 1. Indián čte ze stop

Je čas něco udělat nebo to ještě počká? Jde o akutní stav a je třeba jej okamžitě napravit, aby se zabránilo dalšímu zhoršení a zbytečným škodám? Odpovědi naleznete v tomto článku.

Obr. 2. Povrch kontaktní plochy kartáče

Obr. 2. Povrch kontaktní plochy kartáče

Povrch uhlíkového kartáče

Kontaktní plochu uhlíkového kartáče (obr. 2) budeme v tomto článku zjednodušeně nazývat povrch.

Ideální hladký povrch je vzácný. Logicky by měl na první pohled signalizovat, že motor funguje jak má – i zde však platí pravidlo „vše s mírou“. U povrchu podobného glazury nebo zrcadla je totiž dost pravděpodobné, že kartáč je příliš tvrdý. Je třeba zkontrolovat, zda nevytváří brázdu v komutátoru. Když jsou v nářadí originální uhlíkové kartáče, stav je jen přechodný a není co řešit.

Častější je strukturovaný povrch (obr. 3). Říká nám, že je všechno v pořádku. Skutečný vzhled povrchové struktury se může mezi jednotlivými nářadími lišit, důležité však je, že se jeví jako rovnoměrná a nejsou v ní žádné odstíny ani štěrbiny.

Škrábance a rýhy

Mezi nejdůležitější signály vysílané uhlíkovými kartáči elektrických ručních nářadí patří trojice signálů o škrábancích a rýhách. Jejich stopy nalezneme na obou komponentech kluzného kontaktu a jde o různou úroveň poškození povrchu uhlíkového kartáče a příslušného komutátoru. Začínají se projevovat neškodnými jemnými povrchovými škrábanci - někdy nám spíše připomínají pruhy a končí neopravitelnými rýhami.

Obr. 3. Strukturovaný povrch

Obr. 3. Strukturovaný povrch

Obr. 4. Jemné povrchové škrábance

Obr. 4. Jemné povrchové škrábance

Okem viditelné, ale nenahmatatelné jemné povrchové škrábance jsou na obr. 4. Je to jako na povrchu karoserie automobilu – při určitém osvětlení vidíte škrábanec, konečky prstů však necítíte nerovnost. Takový kartáč funguje (zatím) jak má a není důvod k obavám. Pro jistotu je však třeba znovu prohlédnout (např. po deseti hodinách práce stroje) kluzný kontakt. Jedná se o kontrolu, zda nedošlo ke zhoršení a zda se jemné povrchové škrábance nemění na povrchové rýhy.

U korektně pracujícího motoru je takový povrch nejčastější.

Jasným důkazem dobrého stavu kluzného kontaktu je povrch komutátoru patinové barvy (obr. 5). Často se setkáme i se světlejším nebo naopak s tmavším povrchem.

Různé odstíny povrchu komutátoru nesignalizují nic jiného, než práci v příliš suchém prostředí (světlejší odstín) nebo naopak práci ve vlhčím prostředí (tmavší odstín). Jedná se o přechodný jev způsobený atmosférickými vlivy a změnou prostředí se mění. Důležitá je rovnoměrnost zbarvení bez skvrn – to je vždy dobrý signál bez ohledu na to, zda se jedná o uhlíkový kartáč nebo komutátor.

Obr. 5. Patinová barva povrchu komutátoru

Obr. 5. Patinová barva povrchu komutátoru

Obr. 6. Patina s povrchovými pruhy

Obr. 6. Patina s povrchovými pruhy

Pruhovaný film (obr. 6) je případ, který můžeme do této kategorie zařadit pod podmínkou, že se jedná o hmatem nezjistitelné stopy, lišící se pouze barvou, případně šířkou.

Jejich příčinou mohou být atmosférické vlivy, zejména chemické výpary, případně nedostatečné zatížení motoru. Změnou pracovního prostředí můžeme vylučovací metodou stanovit skutečnou příčinu.

Zde končí stopy signalizující korektní činnost uhlíkového kartáče a komutátoru a začínají problémy, které je třeba řešit..

Povrch s jemnými rýhami (obr. 7) je nepříznivým pokračováním předchozího případu. Nejčastější příčinou je práce stroje v prostředí atmosféry znečištěné jemným prachem, ale mohou vzniknout také od nadměrného jiskření, případně i od dočasného nedostatečného zatížení kartáčů. Rýhu nejen jasně vidíme zrakem, ale také cítíme hmatem.

Konečky prstů umíme snadno rozeznat rýhy hloubky asi jako tloušťka lidského vlasu. Rýhy v kartáči jsou totožné s rýhami na povrchu komutátoru, proto je pohodlnější zkoumat jejich hloubku hmatem na komutátoru.

Tento stav může vzniknout nejen zanedbanou kontrolou, ale také náhlou změnou pracovního prostředí.

Obr. 7. Jemné povrchové rýhy

Obr. 7. Jemné povrchové rýhy

Někdy se proto jedná pouze o přechodný jev, ze kterého nám však musí být jasné, že je nutno nářadí vyčistit – minimálně stlačeným vzduchem. Bez takové údržby se motor elektrického nářadí nezadržitelně blíží do stádia, ze kterého je už jen krok k jeho akutnímu selhání.

Obr. 8. Povrch se silnými rýhami

Obr. 8. Povrch se silnými rýhami

Povrch se silnými rýhami (obr. 8) je již stádiem „klinické smrti“ a znamená, že pokud nic neuděláme, smrt motoru je na dosah. Jedná se o závažný problém, který vznikl neodhalením nebo nerespektováním stop a signálů, vysílaných kartáči i komutátorem a s nářadím se dále pracovalo bez jakékoli údržby.

Částečky abrazivního prachu se zařízly do kontaktní plochy mezi kartáči a komutátorem. Často je už pozdě jen na výměnu uhlíkových kartáčů a nepomůže ani důkladné pročištění a ošetření povrchu komutátoru, ale je nutná výměna rotoru spolu s uhlíkovými kartáči.

Když toto neuděláte, je dost možné, že motor z posledních sil ještě několik hodin pojede. Bude to však určitě cítit na jeho výkonu – nedivte se, vždyť mele z posledního a v takovém technickém stavu může napáchat další škody.

Uhlíkové kartáče dokončí své dílo – doškrábou a dokonale zničí celý komutátor, který bude vypadat tak, jak ho vidíte na obr. 9 – případně se na něj bude velmi podobat.

Obr. 9. Zničený komutátor

Obr. 9. Zničený komutátor

Co bude následovat...

Každodenní realita je následující: nářadí pošlete do servisního střediska a budete se dožadovat bezplatné opravy (vždyť nářadí je ještě v záruce!), budete se rozčilovat nad výší cenové nabídky, stěžovat si na nekvalitu a povídat, jak málo se s ním pracovalo a hned se pokazilo...

Obr. 10. Nářadí v zanedbaném stavu

Obr. 10. Nářadí v zanedbaném stavu

Takto striktně přistupujeme k první opravě pouze ve výjimečných případech – to je tehdy, když je nářadí skutečně v dezolátním stavu a je zřejmé, že se k němu „někdo“ choval macešsky. Přiznám i to, že máme seznam „ničitelů nářadí“ – patří do něj zákazníci, kteří jsou nepoučitelní. Ve většině případů není nářadí v havarijním stavu, avšak projevuje znaky zanedbané údržby. Viz několik příkladů na obr. 10. Co byste si Vy mysleli o nářadí, které přijde do opravy v takovém stavu?

Naším cílem je zejména prevence, ne „slepá a hluchá“ oprava nářadí bez jakéhokoli rozmýšlení. Informujeme Vás o možných příčinách poruch při každém servisním zásahu a snažíme se Vám poradit, jak jim v budoucnu předcházet. Ale ruku k dílu musíte přiložit i Vy – udělat si pořádek na pracovišti a poučit lidi zodpovědné za péči o nářadí. Koneckonců - jde o Vaše peníze - my se jen snažíme ušetřit je.

Klíčová slova: uhlíkové kartáče, kluzný kontakt, komutátorové motory, univerzální motory, opravy elektrických nářadí

Zdroje:
Interní technické a školicí materiály společnosti HERMAN
Helwig Carbon: The Helwig Commutator Condition Guide: https://www.helwigcarbon.com/wp-content/uploads/2018/07/comm-condition-guide-broch-ta4-hi-res-web.pdf
Mersen carbon brush technical guide: http://www.tekhar.com/Programma/Mersen/5-carbon-brush-technical-guide-mersen.pdf
Morgan Carbon Brush : Technical Handbook https://www.morgancarbon.com/gb/files/morgancarbon-gb/Technical_Handbook.pdf


Získat kupón v hodnotě 250 Kč je jednoduché:

1. Ohodnoťte článek
Přidat recenzi

2. Odpovězte správně na otázky z článku
Spustit kvíz

Recenze článku

  1. Tomáš Vojík

    Ano, to je teda věda. Skoro jako daktyloskopie. Je to i o tom, kdo se o čistotu strojů stará a kdo ne.

Další články

Seznamte se s bezuhlíkovým motorem

Co myslíte, je bezuhlíkový motor v akumulátorovém nářadí používán stále častěji? Z hlediska výkonu a údržby představuje tento motor významný pokrok. Abychom pochopili princip fungování bezuhlíkového motoru, musíme nejprve vysvětlit, jak funguje jeho předchůdce, uhlíkový motor.

Zvolte si Vaši zemi
Zvolte zemi, kam chcete doručit Vaši objednávku.
×