Nejste přihlášen
Přihlášení Registrace

Phillips a Pozidriv – jak je rozeznat?

Jednoduchý způsob jak rozlišíte dva nejčastěji používané šrouby s křížovou drážkou: nemusíte zkoumat tvar a geometrii drážky v hlavě šroubu - šrouby Pozidriv mají čtyři zářezy umístěné pod úhlem 45° od hlavní křížové drážky přímo na své hlavě, čímž se vizuálně odlišují od šroubů Phillips.

Již v minulom článku jsme zmínili, že existuje několik variant šroubů s křížovou drážkou.

Některé z nich jsou poměrně exotické a v praxi se s nimi setkáte málokdy. V dnešním článku se zaměříme na dvě z nich, které se používají nejčastěji - Phillips a Pozidriv (často nesprávně nazývaný Pozidrive).

Obr. 1. Hlava šroubu Phillips (1) a Pozidriv (2)

Obr. 1. Hlava šroubu Phillips (1) a Pozidriv (2)

 

Obr. 2. Různé typy křížové drážky

Obr. 2. Různé typy křížové drážky

Někdo je vůbec nerozlišuje a považuje je za totožné, opačným extrémem je názor, že se jedná o dvě zcela odlišné a nekompatibilní konstrukce. Jak to obvykle bývá, pravda je někde uprostřed, avšak je třeba říci, že se skutečně jedná o různé konstrukce a při práci s nimi je dobré na to myslet.

V nutném případě je možné zašroubovat šroub Pozidriv bitem Phillips (i naopak), ale – nedělejte to. Řekneme si, proč.

Historie

Šroub v provedení Phillips vynalezl John P. Thompson v roce 1932, kterému se však nepodařilo zaujmout potenciální výrobce a tak prodal svůj návrh obchodníkovi Henrymu F. Phillipsovi.

Ten následně založil společnost Phillips Screw Company, vylepšil design šroubu, úspěšně jej patentoval v roce 1936 a dosáhl jejího všeobecného přijetí výrobci i uživateli. Koho by zajímaly podrobnosti a chtěl by vědět, co všechno se dá o tak jednoduché věci, jako je šroub popsat, může nahlédnout do původního znění patentu.

Šroub typu Phillips je často kritizován pro svou vlastnost vyplývající z jeho konstrukce: šroubovací nástroj – bit má větší tendenci vyklouznout z drážky v hlavě šroubu při vyšších úrovních točivého momentu než jiné konstrukce s „křížovou hlavou“. Zdokonalení původní konstrukce z roku 1949 popsané v patentu USA č.j. 2 474 994 tuto vlastnost popisuje.

Šroub typu Pozidriv lze považovat za vylepšenou verzi šroubu Phillips. Byl patentován společností GKN Screws and Fasteners v roce 1962.

Obr. 3. Původní patent šroubu Phillips

Obr. 3. Původní patent šroubu Phillips

Pozidriv byl navržen tak, aby umožňoval použití většího točivého momentu a větší záběr než pohon Phillips. Výsledkem je menší pravděpodobnost, že bit Pozidriv vyklouzne z drážky v hlavě šroubu. Kromě toho je plně kompatibilní se šroubovým pohonem Supadriv, který je dalším stupněm vývoje šroubů a od pohonu Pozidriv se liší tím, že na rozdíl od něj má malý úhlový posun (vůli) mezi dosedacími plochami a bitem.

Velikosti, označování a varianty

Velikosti drážek Phillips i Pozidriv a příslušných nástrojů se označují velkými písmeny „PH", resp. „PZ“, za kterým následuje číslo v rozsahu od 0 do 4, přičemž čísla určují velikost bitů. Čím větší číslo, tím větší bit.

Nejčastěji používané velikosti jsou PH1, PH2 a PZ1, PZ2.

Pro úplnost – kromě těchto běžně dostupných a používaných velikostí existují i menší šrouby a příslušné pohony, které jsou označovány kódy PH00 nebo PH000. Tyto šrouby se někdy nazývají „hodinařské“ a jsou určeny především pro použití v jemné elektronice. V stavebnictví a strojírenství se s nimi nesetkáte.

Při práci se šrouby je velmi důležité použít nejen správný typ šroubovacího nástroje, ale také jeho velikost odpovídající velikosti drážky v hlavě šroubu. Pokud použijeme menší velikost bitu, styčné plochy mezi šroubem a nástrojem budou mnohem menší, vůle mezi nimi větší, šroubovák bude mít tendenci „protáčet“ se a riziko poškození drážky bude mnohem větší. Kdybychom chtěli použít větší bit, nepodaří se nám jej vsunout do drážky v hlavě šroubu.

Pokud chcete pracovat se šrouby Phillips/Pozidriv a nemáte ještě jednotlivé velikosti „v oku“, při výběru správné velikosti bitu pro konkrétní šroub vám poslouží následující tabulka:

Šrouby do kovu Ø (mm) Šrouby do dřeva Ø (mm)
PH0 / PZ0 1,6 - 2,2 2,0
PH1 / PZ1 2,0 - 3,5 2,5 - 3,5
PH2 / PZ2 4,0 - 5,0 4,0 - 5,5
PH3 / PZ3 5,5 - 6,3 6,0 - 7,0
PH4 / PZ4 8,0 - 10,0 8,0

Tab. 1. Správné velikosti šroubů do kovu a dřeva

 

Takže: Phillips vs Pozidriv – čím se liší?

Na obrázku je znázorněn zřejmý rozdíl mezi hlavou šroubu Phillips a Pozidriv. Už na první pohled je jasné, že ačkoli u obou jde o křížovou drážku, tyto drážky a také tvar hrotu příslušného šroubováku nebo bitu se výrazně liší.

Důsledkem návrhu geometrie drážky v hlavě šroubu Phillips je to, že z ní křížový šroubovák při příliš velkém kroutícím momentu vyklouzne. Příčinou je zaoblení v centrální oblasti drážky (v průsečíku dvou na sebe kolmých drážek) a zkosený tvar dosedacích ploch uvnitř drážky.

Naproti tomu jsou šrouby Pozidriv navrženy tak, aby k vyklouznutí bitu z hlavy šroubu nedošlo, resp. aby se toto riziko minimalizovalo.

Obr. 4. Phillips vs Pozidriv

Obr. 4. Phillips vs Pozidriv

Obr. 5. Výstupek (1) na příslušném bitu a dodatečná drážka (2) v hlavě šroubu Pozidriv

Obr. 5. Výstupek (1) na příslušném bitu a dodatečná drážka (2) v hlavě šroubu Pozidriv

Drážka v hlavě šroubu typu Pozidriv je doplněna další, menší křížovou drážkou, která je oproti hlavní otočená o 45°. Hrot šroubováku nebo bitu má odpovídající výčnělky, které do této drážky zapadají.

To vytváří čtyři dodatečné kontaktní body a v součtu větší styčnou plochu mezi nástrojem a dosedacími plochami v hlavě šroubu a těsnější kontakt – tedy menší vůli mezi nimi.

Geometrie pohonu Phillips a její důsledky při použití s drážkou Phillips a Pozidriv

Obr. 6. Šroubování obou typů šroubů bitem Phillips

Obr. 6. Šroubování obou typů šroubů bitem Phillips

Geometrie zářezu drážky se u srovnávaných konstrukcí také liší. Zatímco drážka typu Phillips je klínovitého, mírně dovnitř zkoseného tvaru, stěny drážky Pozidriv jsou téměř rovnoběžné a proto bit Phillips sice dosedne až na dno drážky Pozidriv, avšak nepřiléhá tak těsně na dosedací plochy v hlavě šroubu – má větší vůli.

Geometrie pohonu Pozidriv a její důsledky při použití s drážkou Phillips a Pozidriv

Obr. 7. Šroubování obou typů šroubů bitem Pozidriv

Obr. 7. Šroubování obou typů šroubů bitem Pozidriv

Situace je ještě horší, pokud budeme šroubovat šroub Phillips bitem Pozidriv. Ten kvůli svému tvaru ani nedosedne až na dno drážky Phillips a navíc dodatečné výčnělky na hrotu bitu nemají vůbec kam zapadnout a při použití větší síly poškodí hlavu šroubu.

Použití v praxi

Srovnávané šrouby s odlišným typem drážky a pohonu jsou do značné míry zaměnitelné a v zásadě neuděláte žádnou chybu, když použijete kterýkoli z nich. Dnes se v praxi setkáte pravděpodobně spíše se šrouby Pozidriv.

Konkrétní průmyslová odvětví nebo výrobci mohou mít své preference založené na různých faktorech a historických postupech. Kromě toho výběr mezi typy Phillips a Pozidriv může záviset i na regionálních zvyklostech.

Závěr:

Z uvedených skutečností vyplývá, že v nouzovém případě lze použít k utažení nebo uvolnění šroubů Phillips/Pozidriv jakýkoliv bit.

Mějte však na paměti, že dobrý výsledek můžete očekávat jen tehdy, když při práci s konkrétním šroubem použijete vždy příslušný bit nejen správného typu, ale také velikosti. Nebudete se při práci namáhat víc, než je nutné a navíc se vyhnete poškození drážek šroubů a šroubovacích nástrojů.

Klíčová slova: nástavce, bity, bity PZ, PZ, bity PH, PH, šrouby, vruty, spojovací materiál

Zdroje:
Interní technické a školicí materiály společnosti HERMAN
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_screw_drives
https://shop4fasteners.co.uk/blog/pozidriv-vs-phillips/
https://patents.google.com/patent/US2046837A/en


Recenze článku Přidat recenzi

 1. Jiří Kubina

  Děkuji za informace, konečně mám jasno ;-))

 2. Jan Kuttner\

  Popravdě jsem se nikdy do hloubky nezabýval rozdílem mezi těmito dvěma systémy drážkování i když mi to trochu vrtalo hlavou.
  Teď jsem chytřejší a jsem rád že jsem si toto přečetl.
  Jen tak dál.

 3. Tomáš Vojík

  Dobrý článek. To je přesně to, s čím na obchodě zápasíme každý den. To nejsou jen "důchodci", ale i profesionálové.
  Prostě si myslí, křížek jako křížek.(:

 4. Radim Puda

  Děkuji za informace, z nichž byly mnohé pro mně nové. Předám je dál ve firmě.
  S pozdravem. R.P.

Další články

Zvolte si Vaši zemi
Zvolte zemi, kam chcete doručit Vaši objednávku.